Vieren

De werkgroep Vieren coördineert alles wat te maken heeft met de vieringen in de Paaskerk, met name de vieringen op zondagmorgen.
Hieronder vallen:

  • alle vieringen zowel op zondagmorgen als doordeweekse dagen;
  • introductie en voortzetting jaarthema aangereikt door PKN;
  • bijzondere vieringen in regionaal samenwerkingsverband (SAGE);
  • oecumenische vieringen;
  • de startzondag;
  • koffie drinken na de dienst;
  • liturgisch bloemschikken;
  • muziek;
  • maken van de roosters voor predikanten, ouderlingen en lectoren;
  • aanschaf en beheer van liturgische materialen, zoals kaarsen.
terug