Gemeente rond de Paaskerk

Als gemeente rond de Paaskerk willen wij een echte gemeenschap zijn, waar wij leren oog te hebben voor elkaar en voor de wereld om ons heen.
Het kerk-zijn krijgt gestalte in de uiteenlopende activiteiten die er plaatsvinden, maar evenzeer in de momenten van stilte en bezinning. In onze vieringen geven wij uitdrukking aan onze dankbaarheid jegens God.
Wij geloven in zijn liefde en zorg voor mens en wereld en wij zoeken er naar onze band met Hem steeds weer te verdiepen.
Talloze vrijwilligers zijn binnen onze gemeente actief in commissies en werkgroepen. Deze website biedt de informatie die nodig is om in het geheel van activiteiten de weg te vinden.
U bent van harte welkom,
De kerkenraad.
terug