Kerkrentmeesters

Aan het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder opgedragen:
  • de (leden)-administratie:
  • het onderhoud en beheer van de gebouwen:
  • de financiën;
  • de zorg voor alle materiële aangelegenheden in het kader van de opbouw;
  • instandhouding van de Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk, voor zover deze niet aan de werkgroep Pastoraat/Diakonaat zijn toevertrouwd;
  • concrete activiteiten zijn;
terug