Periodieke Giften

Vanaf 2024 hanteren we een scheiding van geldstromen tussen kerk en diaconie.
Wilt u periodiek bijdragen? Vul dan twee formulieren in.
Lees meer 

Erstellingen en legaten

De meeste mensen denken na over wat er na hun overlijden met hun bezit gebeurt.
Dat is begrijpelijk.
Vaak regelen mensen hun nalatenschap in een testament. Daarin kunnen wij laten vastleggen aan welke goede doelen zij iets willen nalaten.
Eén van die goede doelen is de Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk.
Lees meer 

Toelichting Kerktrentmeester

Zoals u wellicht weet ontvangt de Paaskerk geen subsidie en zijn we geheel afhankelijk van de bijdrage van leden om onze kerk in stand te houden. Voor 2024 is er in de gemeentevergadering een begroting goedgekeurd van
€ 150.000,-.
Lees meer 

SKG website

Heeft u geen smartphone of tablet, dan kunt u ook via een website digitaal toezeggen
Lees meer 

Appostel App

Informatie over de appostelapp
Lees meer