Welkom in de Paaskerk

Eind 2020 is sprake van een toename van het aantal besmettingen en van overvolle IC’s. Er is dan ook steeds minder begrip voor het openhouden van de kerk. Vanuit de PKN wordt ook opgeroepen om de kerken te sluiten. Daarom ziet de kerkenraad zich helaas genoodzaakt om alsnog begin 2021 te stoppen met fysieke diensten, en alleen online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 3 januari gaan de kerkdiensten door, maar zonder bezoekers. 
We weten niet wanneer we weer samen kunnen komen.
Laten we erop vertrouwen dat dit weer snel kan gebeuren.
Ondanks alles wenst de kerkenraad iedereen een gelukkig nieuwjaar toe vol hoop, geloof en liefde!

 

Inzameling van de gaven

Er zijn geen gewone collectes tijdens online diensten. Maar er wordt wel een beroep gedaan op uw bijdrage. U kunt uw giften voor de Paaskerk ook overmaken, per zondag of per maand op:

  • Het rekeningnummer van de diaconie is NL79 RABO 0170479625
  • Het rekeningnummer van de kerk is NL22 RABO 0170 4855 01

Nieuwsbrief

Via de wekelijkse nieuwsbrief houden we u per email op de hoogte van de vieringen en activiteiten. U kunt zich voor de nieuwsbrief (inclusief liturgie en het kerkblad) aanmelden via:  nieuwsbrief@pknoss.nl Het emailadres van de nieuwsbrief kunt u ook gebruiken voor het doorgeven van berichten, wijzigingen, enz.

Corona maatregelen

Het gebruik van het kerkgebouw en de faciliteiten zijn beschreven in het Gebruiks- en reinigingsplan

Privacyverklaring

Kerkdiensten en andere activiteiten in de kerkzaal kunnen worden opgenomen en publiek uitgezonden op het internet via kerkdienstgemist.nl voor belangstellenden die niet naar de kerk kunnen komen of een kerkdienst hebben gemist. Een vaste camera is gericht op het liturgisch centrum voor in de kerk. Als u niet in beeld wil komen kunt u achterin plaats nemen. Voor meer informatie zie: privacyverklaring en formulier verklaring AVG.

Kerkelijk Bureau

Het kerkelijk bureau is op de laatste dinsdag van de maand geopend van 9:00 tot 11:00 uur. Mocht u tussentijds zaken hebben die niet kunnen wachten, dan kunt u Albert Rozema bellen 06-83207785.
U kunt ook contact opnemen door een e-mail te sturen aan kerkelijk.bureau@pknoss.nl.