Trouwdienst

Zegen over je huwelijk

Het leven van mensen staat onder Gods zegen. Dat God mensen zegent zullen zij in dankbaarheid ontvangen.  Wanneer je in de kerk wilt trouwen, dan zet je je huwelijksrelatie in een gelovig perspectief. Wie een levensgezel gevonden heeft om lief en leed mee te delen, weet zich een gezegend mens. In dankbaarheid erkennen beide partners dat zij elkaar ervaren 'als een geschenk uit Gods hand'. Het huwelijk is dan een 'teken van Gods liefde en trouw'.

Ieder lid van de gemeente kan de zegen vragen over een in het gemeentehuis gesloten huwelijk. Neem hiervoor ruim van tevoren contact op met de predikant. Het is voldoende als één partner lid is van onze gemeente. In alle andere gevallen zal een persoonlijk gesprek uitkomst brengen.
Daarna is het belangrijk om op tijd de datum af te spreken. Overigens is het ook mogelijk om  in een "gewone" dienst op zondag te trouwen.
Voorafgaand aan de trouwdienst zijn er gesprekken. Deze dienen ter kennismaking en verdieping.
Dan komt de vraag aan de orde waarom jullie in de kerk willen trouwen, en wordt er gekeken naar de opzet van een trouwdienst. Voorbeelden kun je bij je predikant opvragen. Het is een boeiend en creatief proces om een dienst te in te vullen die recht doet aan degenen die dan hun ja-woord geven. Daarbij is er veel ruimte voor eigen ideeën: (bijna) alles wat jullie aanspreekt kan in overleg een plaats krijgen in een trouwdienst.
Het gezegende paar ontvangt in de dienst een trouwbijbel van de gemeente. In onderling overleg kan hiervoor een keuze worden gemaakt.

De Kerkenraad heeft in 2016 besloten om een vrijwillige bijdrage te vragen in de kosten van trouwdiensten van gemeenteleden.
Indicatie van de werkelijke kosten volgens de landelijke richtlijnen zijn:

  • Trouwdienst in de Paaskerk:  575,-
terug