Afscheid nemen

Een uitvaart vanuit de kerk

Als iemand overlijdt schieten woorden en gebaren vaak tekort. Daarom kan de kerk van betekenis zijn door woorden en rituelen te geven om het afscheid te begeleiden.
Indien nabestaanden van een overledene een kerkelijke uitvaart wensen voor hun dierbare (vanuit de Paaskerk of in de aula behorend bij begraafplaats of crematorium), dan gaat de gemeente natuurlijk van harte in op dit verzoek.
Het is belangrijk om zo spoedig mogelijk na het overlijden contact op te nemen met de predikant, zodat datum en tijd in overleg tot stand kan komen.


Aan de dienst gaan een of meer gesprekken vooraf. De vorm en inhoud van de uitvaartdienst worden enerzijds bepaald door de liturgie van de kerk, en anderzijds door de eigen wensen en inbreng van familie en andere nabestaanden. Denk aan teksten, gedichten, liederen, symbolen. Daarbij gaat het erom de overledene en de nabestaanden recht te doen.
Het is ook mogelijk om enkel van het gebouw gebruik te maken, bijvoorbeeld met een eigen predikant of een geheel eigen invulling.
Voor de begeleiding en de uitvaart wordt geen financiële bijdrage gevraagd, maar een vrijwillige bijdrage is welkom.

terug