PCOB Afdeling Oss

Wij zijn aangesloten bij de landelijke PCOB -Protestants Christelijke Ouderen Bond- met het hoofdkantoor in Utrecht. De bond maakt zich sterk voor een centrale positie en betere belangen behartiging van 55-plussers in de samenleving. Het christelijk sociaal gedachtegoed vormt daarbij de grondslag voor het denken en handelen. In veel gevallen wordt samengewerkt met de andere ouderenbonden.

De afdeling Oss e.o. behoort bij de sectie Noord-Brabant. Leden en bestuursleden van de afdeling Oss hebben zitting in verschillende commissies en werkgroepen:
  • Seniorenraad: waarin alle lokaal actief zijnde ouderenbonden zijn vertegenwoordigd, met daarnaast een aantal onafhankelijke leden. Jaarlijks is er een thema betrekking hebbend op senioren waarover een symposium wordt georganiseerd.
  • Ons Welzijn.
  • Regiotaxi Noordoost-Brabant.
Het bestuur van de afdeling Oss bestaat uit 6 leden (3 vrouwen en 3 mannen), die hard werken om de belangen van ouderen te behartigen vooral op plaatselijk niveau. Hoe meer leden hoe sterker we staan zowel landelijk, provinciaal als plaatselijk. Ook meeleven met het Wel en Wee van de leden is een belangrijk onderdeel in onze afdeling.
 
Circa 10 keer per jaar zijn er bijeenkomsten op dinsdagmiddag om 14:00 uur in de Ontmoetingsruimte van de Paaskerk, Wethouder Van Eschstraat 165 in Oss. Een kwartier tevoren staat de koffie/thee al klaar. Iedereen is van harte welkom op onze bijeenkomsten. Als gast betaalt u 5,00 Euro incl. de consumpties. Behalve de dinsdagmiddagbijeenkomsten organiseren we een paar keer een gezamenlijke lunch of diner, welke erg populair zijn.
Behalve genoemde bijeenkomsten hebben we ook in de zomermaanden een gevarieerd programma. Zie  jaarprogramma 2022

Behalve deze bijeenkomsten levert het lidmaatschap meer voordelen op zoals 10 keer per jaar het landelijk maandblad Perspectief en de nieuwsbrief van onze afdeling.

Voor vervoer naar onze bijeenkomsten kan contact opgenomen worden met: Jan Klop tel. 625329, e-mail  jan.klop@hetnet.nl

Verder geeft de PCOB ook korting op reizen, keuringen voor een rijbewijs en ziektekostenverzekering.
Meer informatie is te vinden op internet  www.pcob.nl.
De contributie bedraagt momenteel Euro 36,00 p.p. per jaar en voor 2 personen op een zelfde adres: Euro 52,00 per jaar.

Secretaris:
Herman Voortman,
Goorstraat 30, 5384 PR Oss,
tel.: 0412-456047, e-mail  h.voortman2@kpnplanet.nl

Hij geeft graag meer inlichtingen en schrijft U graag in als lid, want hoe meer leden hoe sterker we staan! Hebt U interesse in een bestuursfunctie laat het hem dan weten of neem eens contact op met een van de andere bestuursleden.
terug