Pastoraat

Pastoraat kan benoemd worden als het schenken van aandacht aan (meestal individuele) gemeenteleden. Dat gebeurt door ontmoetingen waar het gaat om algemene, sociale aandacht. En door bezoeken en gesprekken over zingeving, geloof, kerk, leven en dood. Dit werk gebeurt in onze gemeente door de predikant en een grote groep vrijwilligers. Naast dit ‘georganiseerde’ pastoraat wordt er - gelukkig - ook heel veel door gemeenteleden spontaan gedaan, vaak zonder dat anderen er weet van hebben. Iemand die zomaar vraagt hoe het met je gaat, naar je verhaal wil luisteren, daarover wil praten. Dat is voor veel mensen een bevrijding, temidden van die ik-gerichte samenleving. Dat moet ook vooral doorgaan. Het pastoraat  bestaat uit pastorale wijkteams, georganiseerd rond de predikant en ook vallend onder de verantwoordelijkheid van de predikanten en een beleidsgroep Pastoraat.
 

We onderscheiden in de Paaskerkgemeente:

  • pastoraat door predikant;
  • pastoraat door ouderling;
  • wijkpastoraat door wijkcontactpersonen;
  • ouderenbezoek.
  • groepsgewijs pastoraat
     

Pastoraat door predikant, ouderling of pastoraal medewerker

Voor pastoraat of geestelijke bijstand kan altijd een beroep gedaan worden op de predikant. Vaak neemt deze zelf contact op met de gemeenteleden voor een bezoek, maar zij kunnen ook gevraagd worden voor een gesprek. Voor vragen kunt u contact met de predikant opnemen.
Bij behoefte aan een regelmatiger contact kan het zijn dat dit overgenomen wordt door een ouderling of pastoraal medewerker. Dit zijn speciaal voor dit werk toegeruste vrijwilligers.
 

Wijkpastoraat door wijkcontactpersoon

Het wijkpastoraat voorziet in contacten tussen de individuele gemeenteleden en de Paaskerkgemeente. Het wordt verzorgd door wijkcontactpersonen. Dit zijn vrijwilligers die een aantal adressen, meestal in hun directe omgeving, als hun werkgebied hebben. Wijkcontactpersonen onderhouden zo op buurtniveau de sociale en informatieve contacten met gemeenteleden. Voor vragen over dit werk of wie de wijkcontactpersoon ter plaatse is kunt u contact opnemen met de coördinator.
Pastorale wijkteam Oss-Noord: Henk Kistemaker pastoraat@pknoss.nl
Pastorale wijkteam Oss-Zuid: Anke Smits pastoraat@pknoss.nl  
 

Ouderenbezoekwerk

Het ouderenbezoekwerk is bedoeld om meer specifieke aandacht te schenken aan ouderen vanaf 75 jaar. Naast meer of minder regelmatige bezoeken (afhankelijk van de behoefte) zijn verjaardagen en kerkelijke feestdagen aanleiding tot bezoek. Voor informatie over dit werk kunt u contact opnemen met de coördinator van de betreffende wijk.
 

Groepsgewijs pastoraat

Verdeeld over het jaar worden er in de wijken bijeenkomsten georganiseerd. Deze vinden plaats bij iemand thuis. Het doel is ontmoeting en er vinden gesprekken en activiteiten plaats rond een thema,gerelateerd aan het jaarthema van de PKN. Daarnaast is er speciale aandacht voor pastoraat in de leeftijdsgroepen
  • Jeugd
  • 25-45 jarigen
  • 45-plussers
terug