Oecumenisch activiteitenprogramma

De gemeenschap van de Titus Brandsmaparochie en de gemeenschap van de Paaskerk hebben een goede band. Twee maal per jaar vieren we oecumenisch en zijn er warme contacten. Beide gemeenschappen zijn bezig met de toekomst, hoe kerk te zijn in een samenleving die steeds verder geseculariseerd raakt. Graag slaan we de handen ineen en willen we onze band verstevigen. Dit doen we door op verschillende niveaus te ontmoeten. Op het niveau van de Ziel, het Hoofd, de Handen en Ontmoeting. Door elkaar te ontmoeten, samen te vieren, ons met elkaar te verdiepen en ons samen in te zetten voor de maatschappelijke vraagstukken, hopen we te ervaren dat kerk-zijn er toe doet.
Er is een gezamelijk activiteiten programma tot en met december. In de agenda staan de activiteiten aangekondigd. We hopen op deze manier onze onderlinge band nog verder te verdiepen. Dat we met vertrouwen de toekomst in kunnen. Gesterkt in, door en met elkaar.

Namens de stuurgroep, Lia Kolkman, Kees von Harenberg, Ruth Jellema en Henk Peter
terug