Liturgisch bloemschikken

Doel: ondersteuning van het verhaal in de viering met behulp van de symbooltaal van bloemen, planten, natuur.

Wanneer:

  • Advent - Kerst
  • Veertigdagentijd - Pasen
  • Pinksteren
  • Laatste zondag kerkelijk jaar, herdenking gestorvenen
  • Bijzondere vieringen

 


 
terug