Kerkrentmeesters

Aan het college van kerkrentmeesters is in het bijzonder opgedragen:
 • de (leden)-administratie:
 • het onderhoud en beheer van de gebouwen:
 • de financiën;
 • de zorg voor alle materiële aangelegenheden in het kader van de opbouw;
 • instandhouding van de Protestantse Gemeente te Oss, Paaskerk, voor zover deze niet aan de werkgroep Pastoraat/Diakonaat zijn toevertrouwd;
 • concrete activiteiten zijn;
  • kerkbalans (geldwerving);
  • ledenadministratie;
  • boekhouding;
  • archivering;
  • kosters;
  • beheer gebouwen en materialen;
  • informatie over erfstelling en legaten;
  • Informatie over periodieke giften;
  • digitalisering
terug