Erstellingen en legaten

Waarom geld nalaten aan de kerk?
  • De kerk, waar elke zondag de verkondiging van het evangelie plaatsvindt, die veel mensen tot steun is;
  • de kerkelijke gemeente, die zich inzet voor de medemens, zoals door het bezoeken van zieken, ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben;
  • de Kerkenraad, die aandacht geeft aan de jeugd door middel van jeugd- en jongerenwerk;
  • de kerkgemeenschap, die probeert mensen die aan de rand van de samenleving terecht gekomen zijn, weer een menswaardig bestaan te bieden;
  • de kerk, die zich inzet voor onze samenleving in haar geheel.
 

Daarom de kerk!

Dit zijn enkele voorbeelden, waaruit blijkt dat het van groot belang is dat er in onze stad een kerkgemeenschap is. Een kerkgemeenschap die God dienst en zorg heeft voor ons en onze medemens. Een kerk die het waard is om ook in de toekomst kerk te kunnen zijn.
 

Testament   

Als u gaat nadenken over uw nalatenschap, denk dan ook eens aan de Paaskerk. Als u overweegt om de Paaskerk in de toekomst te steunen, kunt u dit laten vastleggen in een testament.

U bepaalt zelf wie uw erfgenamen zijn en u kunt de Paaskerk als (mede)erfgenaam benoemen. Bovendien kunt u in uw testament vermelden dat uw nalatenschap voor een bepaald aspect van het kerkenwerk gebruikt moet worden.

U kunt de Paaskerk op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat
of door een erfstelling.
 

Legaten

U laat de Paaskerk een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij namen genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of schilderij.
 

Erfstelling        

U benoemt de Paaskerk als erfgenaam voor een deel van de erfenis. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledenen overneemt.

Als u de Paaskerk tot (mede)erfgenaam benoemt, betekent dat de Paaskerk, samen met eventuele andere erfgenamen, verantwoordelijk wordt voor uw nalatenschap. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat iedere erfgenaam erft.
 

Notaris

Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste oriënterend gesprek bij de notaris is vaak kosteloos.
 

Nadere informatie

Wanneer u het belangrijk vindt om de Paaskerk geld na te laten en u wilt daarover nadere informatie, neem dan contact op met de voorzitter van college van kerkrentmeesters van de Paaskerk.

 
terug