Doopdiensten

Wat is de doop?

Dopen is geloven dat God een mensenleven draagt niet alleen als het opbloeit, maar ook bij verdriet en in gevaar. Water is nodig om te groeien, maar teveel water kan levensbedreigend zijn.
De christelijke doop is een teken dat mensen bij Jezus horen, teken van een nieuw begin. Wie gedoopt is hoort van nu af bij al die mensen, jong en oud,  die samen de kerk vormen.
In de Paaskerk verwelkomen wij elke dopeling met een doopkaars en met een dooptegel aan de wand van de kerk.
Een doop is gratis, het woord ‘gratis’ komt van het latijnse woord voor genade. De ouders dragen als leden van de kerk wel bij, bijvoorbeeld bij de actie kerkbalans.

Wat kun je zelf doen?

Het beste kun je als ouder contact opnemen met een wijkbezoeker of met je dominee. Gezamenlijk wordt een doopdatum bepaald. Ook is er een doopgesprek, soms samen met meer doopouders. In dat gesprek gaat het over de redenen waarop je je kind wilt laten dopen, hoe je denkt over christelijke opvoeding en wat je hierbij van de kerk verwacht, en wat de kerk van jullie mag verwachten.
Verder wordt er over de concrete invulling van de doopdienst gesproken; voorbeelden van een doopdienst kun je bij je predikant opvragen. Ook kan gesproken worden over een taak in de dienst voor vrienden en familieleden (bijv. een gedicht wordt voorlezen, een rol als peter en meter).

Verschillen tussen ouders

Het kan zijn dat jullie als ouders verschillend over doop denken, bijvoorbeeld omdat  je partner een ander geloof of geen geloof heeft. Als regel geldt: één van de ouders moet lid zijn van onze kerkelijke gemeente. Als je daarover twijfelt, kun je dat bij je predikant navragen. De doop in een protestantse gemeente is ook geldig in de rooms katholieke kerk en de meeste andere kerken. Het kind wordt in één kerk als dooplid ingeschreven.
Verschillen tussen ouders zijn belangrijk om bij stil te staan. Jullie voeden je kind samen op, en je geeft elkaar de ruimte om je kind daarbij ook in geloof op te voeden. Deze verschillen mogen ook in de doopdienst  een rol spelen. Het is mogelijk dat aan elke ouder een andere doopvraag wordt gesteld, die hij/zij oprecht met ‘ja’ kan beantwoorden.

Er zijn nog een paar aandachtspunten die we hier vast vermelden.

Foto’s maken in de dienst


In principe is er een vaste ‘kerkelijke’ fotograaf. In overleg kan eventueel hervan worden afgeweken als één persoon (niet meer) van de familie foto’s kan maken. 
Voor de dienst worden met de fotograaf in kwestie hierover afspraken gemaakt.

De dopeling en andere kinderen

De doop vindt plaats tijdens de kerkdienst. De kerkdienst begint met gebeden, bijbellezingen, zang en een preek, voordat er wordt gedoopt. Dat eerste gedeelte duurt zeker een half uur. Dat betekent dat de dopeling kind aan het begin er niet bij is, maar na de preek feestelijk wordt binnengebracht.
Ook voor kleine kinderen (tot 4 jaar) is de tijd tot aan de doop te lang om stil in de kerk te blijven zitten. Daarom is er oppas voor kinderen tot 4 jaar, en kinderkerk van 4-12 jaar. Je hoeft je kind niet af te geven, maar je kunt er bij blijven. De kinderen komen terug naar kerk, bijv. om de doop zelf mee te maken.
We willen jullie en je gasten vragen hiervan gebruik te maken. De dienst kan overigens ook vanuit de hal en de kapel gevolgd worden.

terug