Diaconie

Filmpjes bij de  40 dagentijd 2024
Stichting Ikusasa
Solidariteitsfonds Oss
Schools for Youth
Beautiful Kidz Namibie
Voedselbank Oss
Casey Troy foundation
 

Jezus heeft zijn leven in dienst gesteld van de medemens en Hij riep zijn volgelingen op datzelfde te doen. Vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeenten karakteriseert dienen hun bestaan. Diaconie heeft daarom alles te maken met het dienen van de medemens en het omzien naar elkaar en naar Gods schepping. Speciale aandacht gaat naar kwetsbare mensen  die niet mee kunnen komen in de maatschappij of die eenzaam zijn. Door dienstbaar te zijn aan mensen, aan de samenleving dichtbij en ver weg en aan de Schepping geven kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.

Het werk van diakenen

Diakenen zijn uitvoerend bezig. Wij zijn er voor leden van de Paaskerk, die het om financiële of praktische redenen moeilijk hebben. In samenwerking met andere instanties helpen we ook mensen  in Oss en omgeving buiten onze eigen kerk  De diakenen ondersteunen de mensen van het pastoraat in het ouderenwerk. De diakenen spelen een voortrekkersrol in de gemeente als het gaat om eerlijke handel, rechtvaardige verdeling en duurzaamheid. Zo wordt er al een paar jaar Fairtrade koffie en thee geschonken in onze kerk. Regelmatig steunen wij projecten van het Werelddiaconaat. 
Op zondagen participeren diakenen in de viering met het inzamelen van de gaven, met een inbreng in de voorbeden en met de voorbereiding en de viering van het avondmaal.

Diaconale activiteiten Oss-Lith/Oijen

Klik hier voor het rooster met de diaconale activiteiten voor Oss en Lith. Nieuwe activiteiten of wijzigingen kunnen worden doorgegeven via het mailadres: diaconie@pknoss.nl

Diaconaat plaatselijk

Samen werken tegen armoede en schulden (Oss)
Steeds meer mensen die in armoede en schulden leven, komen hier zelf niet meer uit. En door de coronacrisis worden de problemen alleen maar groter. De vele vrijwilligers en professionals in Oss werken keihard om onze inwoners te bereiken en te helpen. Daarbij is belangrijk armoede en schulden zichtbaar te maken en het taboe daarop te doorbreken Klik op de link om mensen zelf te horen vertellen over hun leven in armoede: https://youtu.be/sLlSf_wOQ_s 

De diaconie is actief betrokken bij de volgende projecten. Klik op de logo’s voor meer informatie over de projecten.


Het Solidariteitsfonds Oss:  Sinds eind 2016 werken de Titus Brandsma parochie, de Seniorenraad, Stichting met Elkaar, Oss tegen armoede en de Paaskerk  in het Solidariteitsfonds samen om mensen in armoede financieel te ondersteunen. Eén van onze diakenen zit in het bestuur van het fonds en twee werken mee als vrijwilliger.
Bekijk hier het filmpje dat is gemaakt voor de 40-dagentijd 2024


De Voedselbank Oss e.o. maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. Ongeveer 85.000 Nederlanders zijn afhankelijk van de voedselbank. De diaconie doneert regelmatig geld en organiseert één keer per maand inname van levensmiddelen in onze kerk.

Handen uit de mouwen!

Een paar jaar geleden hebben jonge gemeenteleden de groep ‘Handen uit de mouwen’ opgericht om het geloof letterlijk handen en voeten te geven door concreet iets voor een naaste te doen. Diakenen doen enthousiast mee als er een klus geklaard moet worden.
 

Diaconaat wereldwijd

Veel van de diaconale collecten in onze kerk zijn bestemd voor het werk van Kerk in Actie. Via Kerkbalans kunnen gemeenteleden een vaste bijdrage geven met als bestemming Zending en/of Werelddiaconaat. Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van Kerk in Actie is verdeeld in drie hoofdprogramma’s: Zending, Werelddiaconaat en Binnenlands Diaconaat. Noodhulp vormt een belangrijk onderdeel van het werk van Kerk in Actie. Diaconale en missionaire samenwerking met kerken in ontwikkelingslanden, oorlogs- en rampgebieden staat in al het werk voorop.
Door contacten in Oss en omgeving zijn we bij twee projecten in Afrika betrokken:


De stichting Schools for Youth is een initiatief van een groep mensen in Oss. De stichting helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. Ze ondersteunt lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jongeren die leven in armoede. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan armoede, verslaving en tienerzwangerschap. Scholieren lopen stage bij lokale bedrijven, die de stichting  in ruil daarvoor steunt met een microkrediet. De bijdrage is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn neemt de lokale gemeenschap de verantwoordelijkheid voor het project helemaal op zich en kiest de stichting Schools for Youth een nieuw project.
Bekijk hier het filmpje met het gesprek met Jaap KoolDe Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen. Hun slogan luidt: 'Elk kind een kans in Kameroen.' De stichting is gestart als een project van de diaconie van de PKN Wijchen – Leur – Batenburg vanuit betrokkenheid bij een gezin uit Kameroen, dat nu in Wijchen woont en waarvan een van de kinderen ernstig gehandicapt is. De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen.


Als u ons werk financieel wilt steunen, kun u uw bijdrage overmaken via ons banknummer:
NL79 RABO 0170479625

Contact?
U kunt contact opnemen met een van de diakenen via het mailadres: diaconie@pknoss.nl
terug