Vieren

De werkgroep Vieren coördineert alles wat te maken heeft met de vieringen in de Paaskerk, met name de vieringen op zondagmorgen.
Hieronder vallen:

 • alle vieringen zowel op zondagmorgen als doordeweekse dagen;
 • vespers;
 • introductie en voortzetting jaarthema aangereikt door PKN;
 • bijzondere vieringen in regionaal samenwerkingsverband (SAGE);
 • oecumenische vieringen;
 • de startzondag;
 • gemeentelunch (elke eerste zondag van de maand);
 • koffie drinken na de dienst;
 • liturgisch bloemschikken;
 • muziek;
 • maken van de roosters voor predikanten, ouderlingen en lectoren;
 • aanschaf en beheer van liturgische materialen, zoals kaarsen.
terug