Paaskerk anno 2006

In 2006 is het interieur aangepast aan de eisen van de moderne tijd: verplaatsbare kansel, doopvont en zitplaatsen om de kerkzaal flexibel te kunnen benutten (o.a. voor de kerkmusicals). Een waterbron en waterstroom werden achter in de kerk aangelegd en doorverbonden met een waterloop in de patio, waar een vuurkorf werd geplaatst. Het levengevende (doop)water wordt zo verbonden met het licht van Christus in de wereld. Het is inmiddels een jarenlange traditie dat in de Paasnacht de nieuwe Paaskaars wordt aangestoken in de patio bij het brandende vuur in de korf. En dat vuur symboliseert natuurlijk ook de Geest die ons inspireert als gelovigen.

Nieuwe communicatiemiddelen werden geïntroduceerd om de behoefte aan moderne presentatiemiddelen voor beeld en geluid te ondersteunen: computernetwerk en een internetzender om de kerkdiensten via het internet uit te kunnen zenden, projectoren voor computer presentaties en nieuwe geluidsapparatuur. Op die manier is de Paaskerk weer klaar voor de toekomst. De historie en bouwkundige aanpassingen van de Paaskerk kunt u lezen in het boekje  PAASKERK ANNO 2006

terug