Toelichting Kerktrentmeester

Wat doen we met ons geld?

  • We betalen onze enige beroepskracht, de predikant: ‘We vinden het hebben van een professionele kracht zoals een voorganger die ons kent en met ons “meeloopt” essentieel om het pastoraat adequaat vorm te geven.’
  • We onderhouden ons gebouw: ‘Om een vierende gemeente te zijn is een vaste ontmoetingsplek nodig waar mensen samen kunnen komen om hun geloof te beleven en gemeenschap te ervaren. We hebben een ruime plek nodig met een open uitstraling, heilig en functioneel.’
  • En we maken kosten voor het digitaal uitzenden van onze kerkdiensten, voor kerkelijke activiteiten, verplichtingen/bijdragen aan andere organen, vergoedingen, administratie en bankkosten.
Naar de website voor Actie Kerkbalans en digitale collecten
De volledige toelichting
 
terug