Achtergronden

Achtergronden van de gemeente

De Nederlandse Hervormde Gemeente te Oss stamt uit de zeventiende eeuw. De eerste predikant was ds. H. Texelius in 1633. De Gereformeerde Kerk was oorspronkelijk een wijk van de Gereformeerde Kerk van 's Hertogenbosch. In 1947 werd Oss een zelfstandige gemeente, met als eerste eigen predikant ds. H.J. Hoek.

Een historisch overzicht van alle predikanten die sinds 1633 in Oss hebben gestaan kunt u hier openen: Predikanten 

In de tachtiger jaren van deze eeuw zochten en vonden deze beide gemeenten elkaar en zo werden zij de basis van onze Paaskerkgemeente. Sedert 1 januari 1989 vormen zij een federatie.

Onze kerkgemeenschap heeft - mede door haar geschiedenis - een aantal eigen kenmerken.

Om te beginnen dit: met zo’n 1350 leden vormen we een minderheid van protestanten in een Rooms-Katholieke omgeving; en we zijn ook kleiner dan de Moslimgemeenschap in Oss.

We zijn een zeer pluriform samengestelde kerkelijke gemeente. Dat is onder meer een gevolg van het feit, dat het aantal inwoners van deze regio in de zestiger en zeventiger jaren, parallel aan de industrialisatie, enorm is gegroeid. De laatste jaren is die groei minder geworden.

terug