zondag 3 oktober 2021 om 10.00

Oecumenische viering in de Sint Jozefkerk
Voorganger: pastor Tom Buitendijk & ds. Ruth Jellema

Er is vandaag geen dienst in de Paaskerk. De viering wordt gezamenlijk met de Titus Brandsmaparochie gehouden in de Sint Jozefkerk aan de Oude Molenstraat.

terug