Diaconie


Jezus heeft zijn leven in dienst gesteld van de medemens en Hij riep zijn volgelingen op datzelfde te doen. Vanaf het allereerste begin van de christelijke gemeenten karakteriseert dienen hun bestaan. Diaconie heeft daarom alles te maken met het dienen van de medemens en het omzien naar elkaar en naar Gods schepping. Daarbij spelen kwetsbare mensen een belangrijke rol; mensen die het niet redden door financiële problemen, die niet mee kunnen komen in de maatschappij of die eenzaam zijn. Door dienstbaar te zijn aan mensen, aan de samenleving dichtbij en ver weg en aan de Schepping geven kerken concreet gestalte aan de Bijbelse boodschap.


College van diakenen

De kerntaak van het college van diakenen is de gemeente stimuleren om in kerk en samenleving te delen, te helpen waar geen helper is en te getuigen van Gods liefde voor de mens en alles wat op aarde leeft.
Diakenen zijn uitvoerend bezig. Zij helpen leden van de Paaskerk, maar ook mensen in Oss en omgeving, die in problemen zitten. Die hulp kan financieel en ook praktisch zijn. In samenwerking met pastoraat geven diakenen hulp aan mensen, die eenzaam zijn of door ziekte of een handicap beperkingen ondervinden in hun dagelijks leven. Diakenen ondersteunen het ouderenwerk. Zij brengen duurzaamheid onder de aandacht van de gemeente. Tenslotte draagt de diaconie haar steentje bij aan projecten voor de Zending en Wereld Diaconaat.
In de liturgie hebben diakenen een eigen taak. Ze brengen noden in de wereld onder de aandacht in de voorbeden, zij dragen samen met de ouderling van dienst zorg voor het inzamelen van de gaven en zij zijn betrokken bij de voorbereiding en de viering van het avondmaal.
 

Diaconaat plaatselijk

Samen werken tegen armoede en schulden (Oss)
Steeds meer mensen die in armoede en schulden leven, komen hier zelf niet meer uit. En door de coronacrisis worden de problemen alleen maar groter. De vele vrijwilligers en professionals in Oss werken keihard om onze inwoners te bereiken en te helpen. Door te helpen, te voorkomen, te verbeteren en soms op te lossen. Door armoede en schulden zichtbaar te maken en het taboe te doorbreken. In deze film vertellen zij daar meer over: https://youtu.be/sLlSf_wOQ_s 

De diaconie is actief betrokken bij de volgende projecten:

Het Solidariteitsfonds Oss is een initiatief van de Titus Brandsma parochie, de Seniorenraad, Stichting met Elkaar, Oss tegen armoede en de Paaskerk. Sinds eind 2016 werken we samen om mensen in armoede materieel te ondersteunen. Aan de toename van het aantal aanvragen merken we dat het fonds steeds meer bekendheid krijgt. 
Het Mia Vervoort fonds is in april 2020 ontstaan op initiatief van Quiet Community Oss, Met Elkaar, Oss tegen Armoede en het Solidariteitsfonds. Het doel is mensen (bv. ZZP-ers en kleine ondernemers), die hun inkomen kwijt zijn door de Coronacrisis maandelijks met een kleine bijdrage te steunen om de ergste nood  op te vangen. 

Klik op het logo als u meer over het Solidariteitsfonds, Met Elkaar of het Mia Vervoort fonds wilt weten.


De Voedselbank Oss e.o. maakt deel uit van de landelijke organisatie Voedselbanken Nederland. De aangesloten voedselbanken groeien explosief. Ongeveer 85.000 Nederlanders zijn afhankelijk van de voedselbank. De diaconie ondersteunt de voedselbank. In onze kerk kan men iedere 3e zondag van de maand levensmiddelen meenemen voor de Voedselbank. Door de coronacrisis zijn er meer aanvragen; daarom wordt er nu elke zondag in de dienst gecollecteerd voor de Voedselbank Oss.

Klik op het Voedselbank logo als u meer over Voedselbank wilt weten.


In Het Osse Inloophuis nemen de Paaskerk, de Titus Brandsma- en de Benedictusparochie (de Jozefkerk en de Heilig Hartkerk) deel. Twee keer in de week kunnen mensen in de Carmelzaal of in de Paaskerk terecht voor een kopje koffie, een praatje of een spelletje. Daarnaast worden er bijzondere activiteiten georganiseerd, zoals samen eten, een kerstspel of kooruitvoering. Waar nodig steunt de diaconie financieel.


Klik op het HOI logo als u meer over Het Osse Inloophuis wilt weten.

Handen uit de mouwen!

‘Handen uit de mouwen’ is een projectgroep om het geloof letterlijk handen en voeten te geven door concreet iets voor een naaste te doen die daar om wat voor een reden niet toe in staat is of daar gewoonweg de middelen en financiën niet voor heeft. Deze groep is opgezet door gemeenteleden uit de Paaskerk. Vragen komen in eerste instantie vanuit de diaconie binnen en op termijn hopen we ook vragen op te kunnen pakken vanuit organisaties binnen de gemeente Oss. Het zijn korte klussen (aanpakken van een tuin, helpen verhuizen, schilderen, etc) die in principe in een dagdeel in het weekend gedaan kan worden.
Klik op het plaatje voor meer informatie.

 

Diaconaat wereldwijd.

Armenie
Armenië is een arm land en verscheurd door oorlog. Veel families hebben vaders, zonen en broers verloren en moeten het nu zonder kostwinners stellen. De nood is erg groot. Een van onze gemeenteleden komt uit Armenië. Zij heeft de diaconie in contact gebracht met een maatschappelijk werker van de gemeente Vardenis, het dorp waar haar ouders nog wonen. Via haar hebben we enkele families, waarvan de vader gesneuveld is of ernstig gewond geraakt is in de oorlog, kunnen steunen. Voor veel mensen is de situatie erg zorgelijk en in Armenië ben je dan aan jezelf overgeleverd… de staat, maar ook de kerk helpt de mensen maar mondjesmaat. Daarom willen wij hier de handschoen oppakken en enigszins de nood van enkele gezinnen in Vardenis lenigen.


De stichting Schools for Youth is een initiatief van een groep mensen in Oss. De stichting helpt in gebieden waar recent  een oorlog is geweest. Ze ondersteunt lokale initiatieven voor beroepsonderwijs aan jongeren die leven in armoede. Een vakopleiding zorgt voor een inkomen en een kans om te ontsnappen aan armoede, verslaving en tienerzwangerschap. Scholieren lopen stage bij lokale bedrijven, die de stichting  in ruil daarvoor steunt met een microkrediet. De bijdrage is duurzaam en gaat uit van zelfredzaamheid: op termijn neemt de lokale gemeenschap de verantwoordelijkheid voor het project helemaal op zich en kiest de stichting Schools for Youth een nieuw project.

Klik op het Schools for Youth  logo als u meer over deze stichting wilt weten.


De Casey Troy Foundation is een kleine stichting die kansen wil bieden aan gehandicapte kinderen in Kameroen. Hun slogan luidt: 'Elk kind een kans in Kameroen.' De stichting is gestart als een project van de diaconie van de PKN Wijchen – Leur – Batenburg vanuit betrokkenheid bij een gezin uit Kameroen, dat nu in Wijchen woont en waarvan een van de kinderen ernstig gehandicapt is. De stichting zorgt samen met de partnerstichting in Kameroen (Casey Association Cameroon) voor ongeveer 50 gehandicapte kinderen. We steunen samen met de diaconie  in Wijchen dit mooie project financieel. We zamelen ook paracetamol, vitamine D en calciumtabletten voor de Foundation in, want deze artikelen zijn schaars en duur in Kameroen.

Klik op het plaatje als u meer over deze stichting wilt weten


Veel van de diaconale collecten in onze kerk zijn bestemd voor het werk van Kerk in Actie. Via Kerkbalans kunnen gemeenteleden een vaste bijdrage geven met als bestemming Zending en/of Werelddiaconaat. Kerk in Actie voert haar werk uit in opdracht van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland. Het werk van Kerk in Actie is verdeeld in drie hoofdprogramma’s: Zending, Werelddiaconaat en Binnenlands Diaconaat. Noodhulp vormt een belangrijk onderdeel van het werk van Kerk in Actie. Diaconale en missionaire samenwerking met kerken in ontwikkelingslanden, oorlogs- en rampgebieden staat in al het werk voorop.

Meer over het werk van Kerk in Actie kunt u vinden door op het logo te klikken.

Als u ons werk financieel wilt steunen, kun u uw bijdrage overmaken via ons banknummer:
NL79 RABO 0170479625

Contact?
U kunt contact opnemen met een van de diakenen via het mailadres: diaconie@pknoss.nl
terug