woensdag 15 december 2021

boekbespreking: Groene Theologie

Datum: 
 woensdag 15 december 2021
Tijdstip: 
 19.00  - 21.00
Locatie: 
 overig: Zoom meeting

In 2019 werd het boek Groene theologie van Trees van Montfoort gekozen tot "Beste theologische boek". De ecologische crisis vraagt om een herbezinning in denken, doen én geloven. Groene theologie is een onmisbaar boek voor ieder die duurzaamheid en geloof, theologie en ecologie met elkaar wil verbinden. Eeuwenlang heeft de mens ongebreideld gebruikgemaakt van de natuur. Het westerse christendom rechtvaardigde dit met de opvatting dat de mens centraal staat in de schepping en heerser is over de natuur. Het mensgerichte wereldbeeld is zo vanzelfsprekend dat we er zelden bij stilstaan. 'Groene theologie' verwoordt een andere kijk op natuur. Vanuit de Bijbel en de christelijke traditie benadrukt de auteur dat niet de mens centraal staat, maar Gods liefde voor heel de schepping. 10 'Groene theologie' biedt een overzicht en analyse van hedendaagse ecotheologie. Er is ook aandacht voor ecofeministische theologie, de discussie in het Nederlands taalgebied, en de weerstanden in sommige kerkelijke kringen tegen een positieve waardering van natuur. Trees van Montfoort is theoloog, onderzoeker, predikant en lid van de werkgroep Theologie, Kerk en Duurzaamheid. Ze was hoofd van een afdeling voorlichting van de PKN, hoofdredacteur van Kerk & Israël Onderweg, en werkte als radioprogrammamaker bij KRO en HUMAN. Ze publiceerde eerder Maria, een beeld van een vrouw en Een ijsje op zondag. Cultuurverschillen tussen katholieken en protestanten. Aan de hand van het boek zullen we onder leiding van ds Ruth Jellema in gesprek gaan. Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers is het fijn als u zich aanmeldt via ruth.jellema@solutherm.nl

Wanneer: 17 november en 15 december
Aanvangstijd: 19:00u Waar: Paaskerk
 

terug